Nowe kwoty podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń przypadające na jednego nieosiągającego dochodów członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu - obowiązujące od 16 maja 2020 roku

SPRAWDŹ, ile wynoszą kwoty wolne od potrąceń przypadające na jednego nieosiągającego dochodów członka rodziny. POBIERZ GOTOWE WYLICZENIA!

Plakat: Tarcza antykryzysowa - najważniejsze rozwiązania dla pracodawców

Sprawdź zmiany w odpoczynku dobowym i tygodniowym. Dowiedz się, czy możesz zastosować system równoważny. Sprawdź zmiany w przeprowadzaniu badań okresowych.