WYDANIE ONLINE

8 marca br. zaczęła obowiązywać ustawa z 2 marca 2020 r. ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem (tzw. specustawa). Stanowi ona szczególną regulację w stosunku m.in. do przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wprowadzając nowe rozwiązania w zakresie pracy zdalnej oraz dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dzieci.

czytaj więcej »

Sprawdź wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy na temat stosowania przepisów prawa pracy umożliwiających powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenia się wirusa COVID-19.

czytaj więcej »

W czasie pandemii nie wszędzie możliwe jest wprowadzenie pracy zdalnej – z przyczyn organizacyjnych, technologicznych lub z uwagi na charakter prowadzonej działalności. Wiele firm boryka się też z problemem znacznie obniżonego popytu na ich produkty i usługi. W tych okolicznościach zakłady pracy mogą być zmuszone do wstrzymania, względnie znacznego ograniczenia, swojej aktywności. To powoduje, że zatrudnieni w nich pracownicy nie będą mogli wykonywać pracy z przyczyn od nich niezależnych. Czy w takich przypadkach pracownicy, pomimo nieświadczenia pracy, zachowują prawo wynagrodzenia?

czytaj więcej »

W związku z panującą epidemią koronawirusa pracodawcy mogą otrzymać od państwa wsparcie w postaci m.in. dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób oraz środki na składki na ubezpieczenia społeczne. Przysługuje ono w ramach ustawy antykryzysowej. Sprawdź, jakie warunki musi spełnić pracodawca.

czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Resort pracy wyjaśnił na stronie internetowej praca.gov.pl, jak krok po kroku wypełnić wniosek o przyznanie wsparcia.

czytaj więcej »

Uzyskanie przez pracodawcę środków na dofinansowanie wynagrodzeń w ramach rozwiązań przewidzianych przepisami tarczy antykryzysowej zobowiązuje pracodawcę do utrzymania miejsc pracy pracowników, których wynagrodzenia są dofinansowywane. Poznaj zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników u przedsiębiorcy, który uzyskał dopłaty do pensji osób zatrudnionych z FGŚP lub środków powiatowego urzędu pracy.

czytaj więcej »

Tzw. tarcza antykryzysowa umożliwia pracodawcom zatrudniającym co najmniej 50 osób przesunięcie o pół roku terminów na utworzenie PPK. Nie dotyczy to jednak firm, które już wdrożyły PPK.

czytaj więcej »

wiper-pixel