WYDANIE ONLINE

Prawo do trzynastej pensji (dodatkowego wynagrodzenia rocznego) w pełnej wysokości przysługuje pracownikowi sfery budżetowej po przepracowaniu u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. Jeżeli zatrudniony nie przepracował całego roku, nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego. Ale warunkiem jest wtedy przepracowanie co najmniej 6 miesięcy rozumianych jako 180 dni. Licząc ten okres, trzeba przyjąć, że miesiąc jest równy 30 dniom. W niektórych przypadkach pracownik, by nabyć prawo do trzynastki, nie musi jednak przepracować półrocznego okresu. Przepisy nie uzależniają prawa do trzynastki od zajmowanego stanowiska, wymiaru etatu oraz źródła finansowania wypłat. Dowiedz się, jak poprawnie przyznać i naliczyć pracownikom trzynastą pensję.

czytaj więcej »

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to świadczenie pieniężne przysługujące za każdy rok pracownikom szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przyznanie trzynastki zależy przede wszystkim od faktycznego okresu wykonywania pracy, ale nie w każdym przypadku. Poznaj przypadki, w których nauczycielowi przysługuje trzynastka.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony na stanowisku starszego referenta w szkole publicznej, przez cały rok kalendarzowy (2019), w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo – na okres od 11 września 2019 r. do 21 czerwca 2020 r. – został zatrudniony na stanowisku nauczyciela świetlicy. Czy we wskazanej sytuacji pracownikowi będzie przysługiwała trzynastka z obu stosunków pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik 7 maja 2019 r. został zatrzymany przez policję (w trakcie pełnienia służby zaatakował nożem innego pracownika). Następnie, od 8 do 18 maja 2019 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim (w tym czasie był zwolniony z aresztu), a ponowny areszt zastosowano wobec niego od 18 maja (na 3 miesiące). Umowa z pracownikiem wygasła 18 sierpnia 2019 r. Czy w tej sytuacji należy wypłacić trzynastkę za 2019 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką podstawę naliczenia trzynastki przyjąć w przypadku, gdy nieobecności „rodzicielskie” trwały cały rok kalendarzowy i pracownica nie otrzymała żadnego wynagrodzenia za pracę, tylko zasiłek macierzyński i rodzicielski? Co w sytuacji, gdy pobierała te zasiłki na przełomie dwóch lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica została zatrudniona od 1 lipca 2019 r. W 2019 roku wykorzystała 5 godzin opieki na dziecko (art. 188 kp) i przebywała 3 dni na ZUS ZLA z kodem B. W jaki sposób właściwie ustalić, czy okres jej zatrudnienia uprawnia ją do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok: czy pracownicy nie wypłacamy trzynastki, ponieważ: 6 mies. x 30 dni = 180 dni – 3 dni ZUS ZLA = 177 dni – 5 godzin opieki = 176 dni i 3 godziny, czyli mniej niż 180 dni; czy pracownica ma prawo do wypłaty trzynastki, gdyż: 31 (lipiec) + 31 (sierpień) + 30 (wrzesień) + 31 (październik) + 30 (listopad) + 31 (grudzień) = 184 dni –3 dni ZLA = 181 dni – 5 godzin opieki = 180 dni i 3 godziny, czyli więcej niż 180 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy w części przypadającej za okres choroby ma wypłacany dodatek stażowy „obok”– bez składek na ubezpieczenie społeczne. Czy tę część dodatku stażowego trzeba uwzględniać w podstawie wyliczenia trzynastki? Pracownik samorządowy był zatrudniony w urzędzie do końca stycznia 2019 roku i od 1 lutego 2019 r. przeszedł na emeryturę. Czy musimy wypłacić mu trzynastkę w 2020 roku proporcjonalnie do zatrudnienia w 2019 roku? Jakie koszty i ulgę powinniśmy zastosować?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o informację, czy wynagrodzenie za czas strajku (nauczyciele nie świadczyli pracy w kwietniu 2019 roku) należy doliczyć do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok? Dodam, że wynagrodzenie potrącone za czas strajku zostało wypłacone nauczycielom w grudniu 2019 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: W lutym (oprócz wynagrodzenia za pracę) pracownikowi będzie wypłacana trzynasta pensja za 2019 rok w kwocie 3.216,56 zł netto. Wynagrodzenie objęte jest zajęciem komorniczym z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 700,00 zł miesięcznie i zajęciem komorniczym z innego tytułu. Czy z trzynastki powinna być potrącona kwota 700,00 zł + zajęcie niealimentacyjne do wysokości 3/5, czy cała trzynasta pensja podlega egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych?

czytaj więcej »

wiper-pixel