WYDANIE BIEŻĄCE

Pracodawca może wymagać od pracowników zadeklarowania korzystania z urlopu wypoczynkowego z dużym wyprzedzeniem – w planie urlopów. Kiedy plan jest obowiązkowy? Jaki okres powinien być objęty takim planem? Na jakiej zasadzie uwzględnia się w nim urlopy zaległe? Czy potrzebne są wnioski urlopowe pracowników, jeśli funkcjonuje plan urlopów?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim terminie pracodawca powinien wystawić świadectwo pracy za umowę na czas określony, przedłużoną z mocy prawa do dnia porodu, w sytuacji gdy informacja o porodzie pracownicy dotarła do pracodawcy w piątym dniu, licząc od dnia urodzenia dziecka?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracujemy we wszystkie dni tygodnia, również w święta. Czy w związku z dwoma świętami przypadającymi w okresie rozliczeniowym i pracy w obu tych dniach pracownik może mieć zaplanowane dni wolne w zamian obok siebie, na samym końcu okresu rozliczeniowego? Czy przy sporządzaniu grafiku pracy obejmującego pracę w niedzielę konieczne jest planowanie wolnych dni za taką pracę w bezpośrednim sąsiedztwie niedzieli, czy można by również wyznaczyć je razem, na końcu okresu rozliczeniowego? Dawałoby to pracownikowi więcej wypoczynku ciągiem.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pracuje w systemie równoważnym i w związku z niezbyt przemyślanym udzielaniem urlopów pozostały mu 3 godziny urlopu z 2019 roku. Czy skoro te kilka godzin to urlop zaległy, to czy możemy – za pełną aprobatą pracownika – udzielić mu ich na część dnia pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Po urlopie rodzicielskim pracownica zwróciła się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego zaległego oraz bieżącego za 2019 rok. Łącznie urlop ten obejmuje okres do 23 stycznia 2020 r. Czy pracodawca ma obowiązek udzielić bezpośrednio po urlopie macierzyńskim całego urlopu wypoczynkowego, czy może np. udzielić tylko urlopu zaległego, a urlopu za bieżący rok udzielić w późniejszym terminie? Co w sytuacji, gdy pracownicy zostanie udzielony urlop wypoczynkowy w całości (tj. do 23 stycznia 2020 r.), a następnie pracownica zwróci się o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego za 2020 rok (do którego nabędzie prawo)? Czy pracodawca również ma obowiązek udzielić takiego urlopu? Dodam, że pracownica nie planuje powrotu do pracy, tylko zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej 1 stycznia 2020 r. Od nowego roku zmieniła mu się stawka wynagrodzenia. Które wynagrodzenie trzeba przyjąć do podstawy nagrody – z 2020 czy z 2019 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik pojechał w podróż służbową samochodem prywatnym za zgodą pracodawcy. Nocował u swojej rodziny, na terenie miejscowości, która była celem wyjazdu służbowego. Tak wynika ze złożonego oświadczenia odnośnie kosztów noclegów. Czy możemy rozliczyć całą kilometrówkę wykazaną przez pracownika, czy też musimy odjąć przebieg pojazdu związany z dojazdem do rodziny?

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej firmie działają trzy związki zawodowe: jeden zakładowy (zrzeszający około połowy załogi) oraz dwa międzyzakładowe skupiające znacznie mniej członków (po kilkanaście osób). Czy prezes zarządu może żądać od pracownika kadr lub płac wykazu pracowników należących do międzyzakładowych organizacji związkowych? Czy to nie jest wyłącznie sprawa pracownika, do jakiej organizacji związkowej należy? Pracownik może obawiać się dyskryminowania ze względu na przynależność związkową.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w umowie o pracę na czas nieokreślony można czasowo ustalić wynagrodzenie, np. w drodze zapisu, zgodnie z którym „wynagrodzenie zasadnicze przysługuje pracownikowi w wysokości 3.000 zł od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r., a od 1 lipca 2020 r. zostanie ustalona nowa stawka”?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2020 r. średniej wielkości pracodawcy powinni rozpocząć wprowadzanie pracowniczych planów kapitałowych. Obowiązek ten dotyczy firm, które w połowie 2019 roku zatrudniały od 50 do 249 osób zatrudnionych. Sprawdź, jakie w związku z tym obowiązki mają do wykonania pracodawcy.

czytaj więcej »

Przypadek z praktyki: Pracownik jest zatrudniony na stanowisku biurowym. Zdarza się jednak, że od czasu do czasu prowadzi samochód osobowy w ramach obowiązków służbowych. Czy w związku z tym pracownik taki podlega szczególnym badaniom wstępnym i okresowym? I jak w tej sytuacji określić jego stanowisko pracy w skierowaniu na badania lekarskie?

czytaj więcej »

wiper-pixel