WYDANIE ONLINE

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które weszło w życie na początku 2019 roku, dało pracodawcom 12 miesięcy na dostosowanie warunków, w jakich przechowywana jest dokumentacja, do nowych zasad, wskazanych w § 8 tego rozporządzenia. Przepis ten nie przewiduje jednak zbyt wielu szczegółów. Czytamy w nim, że akta muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a w miejscu przechowywania musimy pilnować „odpowiedniej temperatury i wilgotności”. I tyle, bez doprecyzowania. Jak zatem postępować w praktyce, by zapewnić odpowiednie warunki przechowywania akt osobowych?

czytaj więcej »

Które dokumenty osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia musimy przechowywać przez 10 lat, a dla których obowiązuje 50-letni okres archiwizacji i od kiedy liczymy te terminy? Na pytania naszej Redakcji odpowiedziało Ministerstwo Pracy. Sprawdźmy jego stanowisko w tym zakresie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w aktach osobowych od stycznia 2019 roku każdemu pracownikowi trzeba umieszczać odcinek z wypłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2019 roku zatrudniliśmy i zwolniliśmy pracownika, a obecnie (po niecałym miesiącu przerwy) zatrudniamy go ponownie. Wiem, że w takiej sytuacji nie zakładamy nowych akt, tylko kontynuujemy prowadzenie dotychczasowych. Chciałabym jednak zapytać, co z dokumentami, które przekazujemy osobom zatrudnianym przy przyjęciu ich do pracy. Czy powinniśmy je ponownie wydawać?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi pozostało do wykorzystania w 2019 roku 10 dni urlopu wypoczynkowego. Zapowiedział już jednak, że nie wykorzysta tego urlopu w bieżącym roku i chciałby go przenieś na kolejny, wykorzystując na przełomie stycznia i lutego 2020 roku. Jak powinien zachować się pracodawca – czy może przystać na taką propozycję pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo stworzyć plan urlopów wypoczynkowych na 2020 rok? Czy powinno się w nim zawrzeć także urlopy zaległe z 2019 rok (na chwilę obecną nie wiadomo, w jakim wymiarze urlopy te będą wykorzystane do końca 2019 roku).

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik wypisał wniosek o urlop bezpłatny wyłącznie na dni robocze, tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, występujących pomiędzy dniami urlopu bezpłatnego (np. czwartek–piątek i poniedziałek–wtorek). Czy możemy żądać od pracownika wypisania wniosku o urlop bezpłatny na wszystkie dni (np. od czwartku do wtorku)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownica zatrudniona w jednostce publicznej, ale aktualnie przebywająca na urlopie macierzyńskim, może uczestniczyć w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, które ma zostać przeprowadzone przez pracownika policji i wydział ochrony ludności dla wszystkich pracowników naszej placówki? Czy udział w szkoleniu zależy w tym przypadku od zgody pracownicy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, zatrudniony na czas nieokreślony, ustnie oraz e-mailem ustalił z pracodawcą, że odejdzie z końcem miesiąca (30 listopada), po czym poszedł na zwolnienie lekarskie. Czy rozwiązanie umowy dochodzi do skutku na podstawie e-maila, czy też musi być dokument formalny, np. spisane porozumienie stron? Co w sytuacji gdy przełożony rozmawiał nieformalnie z pracownikiem, żeby został w pracy do końca miesiąca? Czy jeżeli pracownik uda się na zwolnienie lekarskie w tym czasie, to pracodawca może przyjąć, że dogadał się z pracownikiem na koniec miesiąca i zakończyć mu tak umowę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi (kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony) zostało zatrzymane prawo jazdy na 3 miesiące w związku z przekroczeniem prędkości w terenie zabudowanym. Nie może on teraz wykonywać swojej pracy. Sprawę komplikuje fakt, że informacja o utracie prawa jazdy przez zatrudnionego kierowcę na razie jest nieoficjalna. Co ma zrobić pracodawca w takiej sytuacji? W dodatku z pracownikiem nie ma kontaktu; nie jest na zwolnieniu lekarskim, ale nie stawia się do pracy. Czy możemy zwolnić go dyscyplinarnie z tytułu utraty uprawnień do wykonywania zawodu? Czy pracodawca powinien udokumentować brak uprawnień swojego pracownika do wykonywania zawodu kierowcy? Jeśli tak, to w jaki sposób?

czytaj więcej »

Od 23 października 2019 r. obowiązuje ustawa, która – ze skutkiem od 1 sierpnia br. – zwiększyła wysokość odpisu na ZFŚS. Przepisy nie mówią jednak nic o tym, czy w takim przypadku konieczne jest wyrównanie świadczeń urlopowych nauczycieli (poprzez dopłatę do wypłaconych nauczycielom świadczeń za rok szkolny 2018/2019). Sprawdźmy, jak w takiej sytuacji postąpić.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik rozwiązał umowę o pracę 31 lipca 2019 r. – w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego i przejściem na emeryturę. Z tego tytułu otrzymał odprawę emerytalną. Następnie skorzystał z możliwości kontynuacji zatrudnienia i podjął ponownie pracę u nas od 1 sierpnia 2019 r. We wrześniu podwyższyliśmy pracownikom wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. Czy w związku z tym pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wyrównanie odprawy emerytalnej (podstawą naliczenia i wypłaty odprawy emerytalnej z chwilą przejścia na emeryturę było wynagrodzenie sprzed podwyżki)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica, która ma zajęcie komornicze niealimentacyjne, złożyła podanie o zapomogę ze środków ZFŚS. Pracodawca po przeanalizowaniu wniosku przyznał jej zapomogę w kwocie 3.000 zł. Czy tego rodzaju wypłata będzie zwolniona z zajęcia komorniczego?

czytaj więcej »

Przypadek z praktyki: 20 grudnia br. pracodawca rozda pracownikom upominki świąteczne. Oczywiście doliczy je do przychodu pracowników. Ale kiedy powinno to nastąpić? Wynagrodzenia pracodawca wypłaca 8. dnia każdego miesiąca z dołu. Wypłata za listopad zostanie przelana na konta pracowników 8 grudnia (przed wręczeniem prezentów), a wypłata za grudzień – 8 stycznia. Prezenty już przychodzą od dostawców, więc część faktur będzie z datą listopadową. Czy pracodawca może wartość prezentów doliczyć do wypłat za grudzień wypłaconych w styczniu?

czytaj więcej »

wiper-pixel