WYDANIE ONLINE

Dotychczas dokumentacja pracownicza była przechowywana przez 50 lat. Od 1 stycznia 2019 r. okres ten uległ skróceniu do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy pracownika. Nowy, krótszy okres przechowywania dokumentacji nie dotyczy wszystkich akt osobowych. Może się zdarzyć, że dokumentacja jednego pracownika będzie objęta różnymi okresami jej przechowywania. Wątpliwości w praktyce budzi też zasada obowiązkowej kontynuacji „starych” akt pracownika zatrudnianego ponownie przed upływem 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

1 stycznia 2019 r. niektóre dokumenty zmieniły swoje dotychczasowe miejsce przechowywania (z części B na część D akt osobowych lub z części B całkowicie poza akta osobowe).

czytaj więcej »

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r., pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o możliwości odbioru jego dokumentacji pracowniczej – w przypadku upływu okresu jej przechowywania oraz poprzedniej postaci tej dokumentacji – w razie zmiany postaci jej prowadzenia i przechowywania. Prawo odbioru tej dokumentacji przepisy przyznają również rodzinie pracownika. Sprawdźmy, jakie zasady obowiązują tu pracodawcę.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba bliska zmarłego pracownika może domagać się wydania kopii dokumentacji pracowniczej. W jaki sposób mamy ustalić jej uprawnienie? Obawiamy się udostępnić dane osobowe byłego pracownika osobie nieuprawnionej.

czytaj więcej »

Pytanie: W nowym rozporządzeniu dotyczącym dokumentacji pracowniczej badania lekarskie znajdują się w dwóch miejscach akt osobowych. W jaki sposób należy je tam umieszczać?

czytaj więcej »

Pytanie: W nowych przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej wskazuje się, że w dokumentacji związanej z czasem pracy umieszczamy zgodę pracownicy w ciąży na wyjazdy służbowe. Czy zgoda taka musi być faktycznie pobierana? I jeżeli tak, to czy może obejmować wszystkie przyszłe wyjazdy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po zmianach przepisów lista obecności, uzupełniona o nowe rubryki, może stanowić ewidencję czasu pracy? Pracownicy podawaliby godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, pracownik kadr uzupełniałby to o pozostałe informacje.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku ze zmianą przepisów musimyzaktualizować regulamin pracy? Na przykład w miejscu, gdzie mowa o terminie, miejscu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia (wcześniej był zapis, że wypłata odbywa się w siedzibie pracodawcy, a za zgodą pracownika przelewem)?  Czy w informacji o obowiązkach pracodawcy należy go uzupełnić o aktualny punkt 9a i 9b art. 94 Kodeksu pracy? W regulaminie pracy nie mamy również żadnej informacji o monitoringu – czy to też musimy uzupełnić? Czy lepiej sporządzić nowy regulamin, czy wprowadzić zmiany w drodze aneksu? A jeśli już monitoring zostanie ujęty w regulaminie pracy, to czy nadal mamy obowiązek informacyjny (w postaci oświadczenia) wobec pracowników o jego stosowaniu, czy wtedy wystarczy tylko informacja o zapoznaniu się z regulaminem pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy poniżej 20 pracowników, ale mamy regulamin wynagradzania, w którym jest zapis, że nie tworzymy ZFSŚ. Czy w takiej sytuacji nadal mamy obowiązek informacji wobec pracowników, że nie tworzymy ZFSŚ do końca stycznia danego roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w treści umowy zlecenia potrzebna jest klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych, czy informacja o ochronie danych osobowych może stanowić dodatkowy dokument do umowy? Jeśli może być dodatkowym dokumentem do umowy, to czy musi występować za każdym razem przy podpisaniu zlecenia z tą samą osobą (kilka umów w ciągu roku)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył wniosek o wydanie mu kopii części dokumentów z akt osobowych. Jak obecnie wygląda realizacja takiego wniosku? Pracownik wskazał, że chciałby otrzymać te dokumenty w formie elektronicznej – czy jesteśmy zobligowani do wykonania skanów itp.?

czytaj więcej »

wiper-pixel