WYDANIE BIEŻĄCE

Dotychczas dokumentacja pracownicza była przechowywana przez 50 lat. Od 1 stycznia 2019 r. okres ten uległ skróceniu do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy pracownika. Nowy, krótszy okres przechowywania dokumentacji nie dotyczy wszystkich akt osobowych. Może się zdarzyć, że dokumentacja jednego pracownika będzie objęta różnymi okresami jej przechowywania. Wątpliwości w praktyce budzi też zasada obowiązkowej kontynuacji „starych” akt pracownika zatrudnianego ponownie przed upływem 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

1 stycznia 2019 r. niektóre dokumenty zmieniły swoje dotychczasowe miejsce przechowywania (z części B na część D akt osobowych lub z części B całkowicie poza akta osobowe).

czytaj więcej »

Zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r., pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o możliwości odbioru jego dokumentacji pracowniczej – w przypadku upływu okresu jej przechowywania oraz poprzedniej postaci tej dokumentacji – w razie zmiany postaci jej prowadzenia i przechowywania. Prawo odbioru tej dokumentacji przepisy przyznają również rodzinie pracownika. Sprawdźmy, jakie zasady obowiązują tu pracodawcę.

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba bliska zmarłego pracownika może domagać się wydania kopii dokumentacji pracowniczej. W jaki sposób mamy ustalić jej uprawnienie? Obawiamy się udostępnić dane osobowe byłego pracownika osobie nieuprawnionej.

czytaj więcej »

wiper-pixel