WYDANIE ONLINE

Od przyszłego roku dokumenty w aktach pracownika mają być gromadzone nie w 3, ale w 4 częściach. Zaczną też obowiązywać zmienione przepisy dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji. Sprawdźmy szczegóły.

czytaj więcej »

Nowe przepisy umożliwią pracodawcy skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat. Jednak skrócenie to nie będzie dotyczyło wszystkich pracowników. W pewnych okolicznościach 10-letni okres przechowywania akt osobowych będzie mógł ulec wydłużeniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik od 1 grudnia 2012 do 30 września 2015 r. był zatrudniony na umowę o zastępstwo, a od 1 października 2017 do 30 września 2018 r. na pierwszą umowę na czas określony. Obecnie pracodawca chce zatrudnić pracownika na drugą umowę na czas określony od 1 października 2018 do 30 września 2019 r. Od 21 listopada 2018 r. zmieniają się przepisy – czy poprzednia umowa na zastępstwo powinna być zaliczona do 33 miesięcy maksymalnego zatrudnienia i od 21 listopada 2018 r. pracodawca powinien zatrudnić pracownika na czas nieokreślony? Czy w przypadku przekształcenia umowy o pracę zawartej na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony trzeba zawierać aneks do umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak rozliczyć wójta, który kończy kadencję? Jakie dokumenty trzeba przygotować przed zakończeniem kadencji? Co należy zrobić, aby rozliczyć wójta pod względem prawa pracy, kadr, chodzi np. o odprawę, urlop?

czytaj więcej »

Pytanie: Wystawiamy świadectwo pracy pracownikowi, który w trakcie zatrudnienia dwukrotnie brał urlop bezpłatny oraz miał udzielony urlop bezpłatny w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych. Czy okresy tych urlopów trzeba wskazywać tylko w punkcie świadectwa dotyczącym urlopów, czy również wymienić je w okresach nieskładkowych oraz – urlop związany z ćwiczeniami wojskowymi – wskazać w części dotyczącej powszechnego obowiązku obrony?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej, zatrudniona na stanowisku podinspektora ds. świadczeń rodzinnych została przeniesiona do pracy w Urzędzie Gminy na stanowisko podinspektora ds. dodatków mieszkaniowych i gospodarki komunalnej (na podstawie art. 22 ustawy z 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych). Od 29 września 2017 do 27 września 2018 r. pracownica była na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Do 22 lipca 2018 r. miała ważne wstępne badania lekarskie na stanowisko referenta. Zarówno na tym jak, i na nowym stanowisku praca jest umysłowa, biurowa, wykonywana na cały etat, przez 8 godzin dziennie. Po urlopie rodzicielskim pracownica chce wykorzystać urlop wypoczynkowy i dopiero po tym urlopie wrócić do pracy. Na jakie badania lekarskie w związku z nowym stanowiskiem pracy powinien ją wysłać pracodawca? Wstępne czy jednak okresowe, a może kontrolne po długotrwałym zwolnieniu lekarskim (ciąża)?

czytaj więcej »

Pytanie: Od niedawna obowiązują przepisy nakazujące pracodawcy uwzględnienie wniosku pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, jeśli wniosek ten składają rodzice niepełnosprawnych dzieci. Jedynie wyjątkowo pracodawca może odmówić akceptacji takiego wniosku. W jakich przykładowych sytuacjach odmowa będzie uzasadniona?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik po ukończeniu 10 godzin pracy (pracuje w systemie równoważnym) otrzymał polecenie wykonywania przez 4 godziny pracy w godzinach nadliczbowych. Odmówił, twierdząc, że jest za bardzo zmęczony i praca taka naruszałaby przepisy. Czy możemy wyciągnąć w stosunku do tej osoby konsekwencje dyscyplinarne? Czy pracownik może w takich sytuacjach jak opisana nie zrealizować polecenia pracy nadliczbowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Co jakiś czas pracownicy wyjeżdżają w podróże służbowe lub z nich wracają w późnych godzinach nocnych, w dniach wolnych od pracy itp. Rozliczamy im w związku z tym przejazdy na dworzec kolejowy lub lotnisko (taksówka). Czy takie działanie jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Zdarza się, że informacja o zwolnieniu lekarskim wpływa po naliczeniu listy płac za dany miesiąc (przedostatni dzień miesiąca) i w związku z tym jest rozliczana w miesiącu następnym. Wobec tego deklaracja DRA za ten miesiąc nie uwzględnia tej absencji. Korekta uwzględniona jest w następnej deklaracji. Czy jest to prawidłowy sposób postępowania?

czytaj więcej »

wiper-pixel