WYDANIE ONLINE

Pracownik, który zarzuca pracodawcy ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o pracę. Za przewinienia dające podstawę do rozstania się stron stosunku pracy w tym trybie firma musi dodatkowo zapłacić odszkodowanie. Jeśli jednak pracownik nadużyje tej formy zakończenia stosunku pracy, nie mając do tego uzasadnionych podstaw, odszkodowanie będzie należało się pracodawcy. Pracodawca niejednokrotnie ponosi szkodę także wówczas, gdy zatrudniony rozstaje się z nim w zwyczajnym trybie – za pomocą wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik został zatrudniony na okres od 1 maja 2015 r. do 31 października 2016 r. na umowę o pracę na czas określony. Przez część trwania tej umowy (od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.) było wypłacane przez urząd pracy dofinansowanie do jego wynagrodzenia, z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia. Obecnie zobowiązaliśmy się – zgodnie z wnioskiem urzędu pracy – zatrudnić tego pracownika jeszcze na 3 miesiące po zakończeniu umowy (byłaby to druga z zawartych umów). Czy obie umowy (pierwsza i druga) wliczane są do limitu umów terminowych? Czy nowa umowa powinna być zgłoszona do okręgowego inspektora pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na akord. Czasami (ze względu na pilne potrzeby pracodawcy) przychodzi jednak do pracy w wolną (dla niego) sobotę i wykonuje te same prace, co w dniach roboczych. Czy w takiej sytuacji, poza płacą akordową, należy mu się wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100% tytułem pracy w wolną sobotę? Jeśli tak, to w jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za ten dzień?

czytaj więcej »

Pytanie: Nowe przepisy nie precyzują, w jaki sposób powinny być od nowego roku potwierdzane godziny wykonywania zlecenia. Jak najlepiej zapisać to w umowie zlecenia? I czy w przypadku, gdy jedno zlecenie wykonuje kilka osób, to każda z nich musi mieć odrębną dokumentację liczby zrealizowanych godzin?

czytaj więcej »

Pytanie: Strony umowy zlecenia ustaliły, że za zlecenie będą płacić 10. następnego miesiąca (jak pracownikom). Zleceniobiorca przychodzi do pracy 1 lutego. Wypłatę dostaje 10 marca. Czy w takim przypadku termin wypłaty przynajmniej raz w miesiącu jest zachowany? Chodzi mi o pierwszą wypłatę w takiej sytuacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Zawieramy półroczne umowy zlecenia z konsultantami. Wypłata wynagrodzenia następuje po zakończeniu umowy. W poszczególnych miesiącach obowiązywania umów ilość pracy konsultantów jest bardzo zróżnicowana: od 2–3 godzin do nawet 20–23 godzin. Czy w 2017 roku będziemy nadal mogli rozliczać się co pół roku? Zleceniobiorcy na pewno na to się zgodzą, takie rozliczenia są dla nich wygodniejsze.

czytaj więcej »

Pytanie: Z częścią zleceniobiorców rozliczamy się na zasadzie niepieniężnej – za wykonane usługi (najczęściej doradcze) uzyskują dostęp do naszej bazy, portalu, niekiedy wykonywana jest na ich rzecz jakaś usługa informatyczna. Nikogo do tego nie zmuszamy – gdy zleceniobiorca woli rozliczenie finansowe, w umowie ustalana jest stawka. Czy obowiązujące od przyszłego roku zmiany przepisów obejmą również takie rozliczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Mając firmę sprzątającą i zatrudniając sprzątaczki na zlecenie w ramach mojej działalności, muszę w przyszłym roku płacić im13 zł za godzinę. A w przypadku, gdy mam zwykłe biuro rachunkowe i biorę panią do sprzątania na zlecenie (ona nie ma swojej działalności), to jest to w ramach prowadzonej przez mnie działalności, czy nie i czy wtedy mogę nie zapłacić jej 13 zł za godzinę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy tłumacz zatrudniony przez biuro tłumaczeń ze stawką np. 200 zł za stronę 1800 znaków, który pracuje w domu (albo gdzie chce, np. może tłumaczyć w kawiarni, siedząc przed laptopem), jest objęty wyłączeniem spod przepisów o minimalnej stawce godzinowej zleceniobiorców? Czy 200 zł za stronę to wynagrodzenie prowizyjne? Czy taki tłumacz ma swobodę czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik od miesiąca jest na zwolnieniu lekarskim, 30 listopada kończy mu się umowa. Jako kierownik działu zaopatrzenia jest współodpowiedzialny za braki, które powstały w okresie jego pracy. Będziemy chcieli pociągnąć go do odpowiedzialności finansowej, adekwatnie do jego współodpowiedzialności. W jaki sposób możemy to zrobić, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i najprawdopodobniej do końca trwania umowy już go nie zobaczymy? Czy pracownikowi na zwolnieniu lekarskim możemy wysłać wezwanie do zapłaty w określonym terminie wraz z uzasadnieniem? Czy zostaje nam już tylko droga sądowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w grudniu 2013 roku urodziła dziecko. Do 16 grudnia 2014 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Po powrocie do pracy przez 3 dni przebywała na urlopie wypoczynkowym, a następnie do 13 stycznia 2015 r. – na zwolnieniu lekarskim. Od 15 stycznia 2015 r. do chwili obecnej przebywa na urlopie wychowawczym. Od 1 listopada 2016 r. chce wrócić do pracy, ale najpierw występuje o zaległy urlop wypoczynkowy. Za czas urlopu macierzyńskiego zachowuje urlop w wymiarze 26 dni, ale co z rokiem 2015 – czy liczymy urlop proporcjonalny, czy cały?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 20 czerwca do 19 listopada 2011 r. oraz od 7 grudnia 2011 r. do 6 czerwca 2012 r. pracownik został skierowany z urzędu pracy do odbycia stażu u pracodawcy. Zakład pracy zatrudnia pracownika od 11 czerwca 2012 r. do dzisiaj. Czy okres odbywania tego stażu wliczamy do stażu pracy, od którego zależy m.in. prawo do wysługi lat bądź urlopu?

czytaj więcej »

wiper-pixel