Na jakich zasadach od 24 czerwca pracodawca może polecać wykonywanie pracy zdalnie

W obowiązującej od 24 czerwca 2020 r. tarczy antykryzysowej 4.0, czyli kolejnym pakiecie przepisów, który ma pomóc w walce z epidemią koronawirusa, doprecyzowano reguły wykonywania pracy zdalnej. Przesądzono m.in. o tym, że to pracodawca zapewnia narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz że w każdej chwili może zażądać powrotu pracownika do biura. Sprawdź, co jeszcze uregulowano, a jakie kwestie wzbudzają wątpliwości.

Jak zawiesić działalność socjalną z powodu epidemii na podstawie tarczy 4.0

Jednym ze sposobów na uniknięcie problemów ekonomicznych, których przyczyną jest trwająca epidemia koronawirusa, może być zawieszenie działalności socjalnej przez pracodawców zobligowanych do tworzenia ZFŚS. Możliwość zawieszenia działalności funduszu socjalnego przewidują nowe przepisy obowiązującej specustawy antywirusowej, wprowadzone tzw. tarczą antykryzysową 4.0.

Do kiedy pracodawca może przedłużyć pracownikom antykryzysowe obniżenie wymiaru czasu pracy

Pytanie: W związku z COVID-19 mieliśmy w firmie (hotel) wprowadzony od kwietnia do czerwca obniżony o 20% wymiar czasu pracy (na podstawie porozumienia z przedstawicielem pracowników). Czy możemy jeszcze przedłużyć obniżenie wymiaru czasu pracy? Jeśli tak, to na ile miesięcy?

Czy pracodawca może mierzyć temperaturę kierowcom wjeżdżającym na teren zakładu pracy

Pytanie: Czy w związku z epidemią mamy prawo mierzyć temperaturę kierowcom wjeżdżającym na teren zakładu (nie są naszymi pracownikami)? Jest to wynajęty transport, którym nasz towar dostarczamy za granicę. Jak postępować, gdy kierowca ma 38,5 stopni gorączki? Co w sytuacji, gdy kierowca nie zgadza się na zmierzenie temperatury, twierdząc że ustawa RODO daje mu takie uprawnienia?

Wyższe kwoty wolne od potrąceń z powodu COVID-19 – wzór wniosku

Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, w sytuacji gdy z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniu koronawirusem pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Rozwiązanie to obowiązuje od 16 maja 2020 r. na mocy art. 52 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

Tarcza 4.0: pracodawca może już sam wysłać pracownika na urlop zaległy

Przez kilka ostatnich miesięcy pojawiały się pytania, czy pracodawca może jednostronnie udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Przepisy prawa pracy nie odpowiadały na to pytanie, a sytuacja wielu zakładów pracy wymagała konkretnych działań. Niewiele pomogło także stanowisko PIP dotyczące udzielania urlopów zaległych w okresie zagrożenia koronawirusem. Nadal kwestia udzielania zaległych urlopów bez uzgodnienia terminu z pracownikiem była dyskusyjna. Wątpliwości w tym zakresie rozwiały jednak przepisy tzw. tarczy 4.0. Zobaczmy, jak prawidłowo skorzystać z nowych rozwiązań.

Czy pracodawca musi zwrócić dofinansowanie z tarczy antykryzysowej, jeśli zwolnił pracowników?

Pytanie: Pracodawca korzystający z dopłat (skrócony wymiar czasu pracy kwiecień–maj i postój maj–czerwiec) w dalszym ciągu nie wznowił produkcji. Czy może zwalniać ludzi? Czy będzie musiał zwrócić dofinansowanie?