Zachorowanie na COVID-19 nie przedłuży okresu wypowiedzenia

Przepisy kolejnych tarcz antykryzysowych uchwalanych w związku z pojawieniem się koronawirusa wprowadzają różnego rodzaju ułatwienia działalności gospodarczej i dofinansowania dla pracodawców. Dotyczą one jednak tych firm, które utrzymują miejsca pracy. Niestety wielu pracodawców zmuszonych było obecnie dokonać wypowiedzenia umów pracownikom. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia tych z najdłuższym stażem zatrudnienia będzie upływał z końcem czerwca lub lipca. Warto zatem wiedzieć, jakie uprawnienia ma szef firmy wobec pracowników, którzy przebywają na wypowiedzeniu.

Świadectwo pracy 2020 - co się zmieniło w ostatnim czasie?

Co się zmieniło we wzorze świadectwa? Jak po zmianach wydawać kopie świadectwa i sprostowanie jego treści? Czy zmieniły się terminy na wydanie i sprostowanie świadectwa? Sprawdź, by nie popełnić błędu!

Pracodawca finansuje pracownikom dojazdy do pracy - kiedy można skorzystać ze zwolnienia składkowego

Zapewnianie pracownikom przez pracodawcę bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów do pracy lub powrotu z niej zasadniczo generuje przychód ze stosunku pracy. Powstaje pytanie, co ze składkami. Jakie warunki trzeba spełnić, aby tego typu świadczenia były zwolnione z oskładkowania?

Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc z przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy

Może być tak, że w związku z „odmrażaniem” działalności zakładu pracy pracownicy przez część miesiąca będą zatrudnieni w ramach przestoju ekonomicznego, a przez kolejną część – wykonywali pracę w obniżonym wymiarze. Jak wtedy ustalić i rozliczyć ich wynagrodzenie?

Jak naliczyć wynagrodzenie pracownika ze zwolnieniem ze składek ZUS

Wśród pytań zadawanych w związku z wprowadzeniem nadzwyczajnych uregulowań prawnych, które mają łagodzić negatywne następstwa epidemii COVID-19, pojawia się kwestia naliczania wynagrodzeń pracowniczych przez pracodawców korzystających ze zwolnienia składkowego. Pracodawca-płatnik nie przekazuje tych składek do ZUS, lecz pozostawia je sobie. A jak to wygląda na liście płac?

Koronawirus: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - co warto o nim wiedzieć

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać ten zasiłek? Komu i kiedy przysługuje? W jakiej wysokości? Jak długo można go pobierać? Sprawdź na 7 przykładach z praktyki.

Koronawirus: 10 reguł organizacji pracy zdalnej

O czym musimy pamiętać, polecając pracownikom wykonywanie pracy poza siedzibą firmy? (wzór polecenia pracy zdalnej). Na jak długo możemy polecić taką pracę? Czy musimy zapewnić pracownikowi narzędzia do wykonywania pracy w ten sposób? Co z bhp?

Akta osobowe - oryginały czy odpisy?

Czy w aktach trzymamy kopie, czy oryginały dokumentów? Obowiązujące obecnie przepisy o aktach osobowych stanowią, że kserokopie dokumentów dostarczanych przez pracownika poświadczamy za zgodność „z dostarczonym dokumentem”, a nie jak kiedyś „z oryginałem”. Co to w praktyce oznacza? I jak reagować, gdy pracownik dostarczy nam dokument, który powinien był dostarczyć już dawno?